standard-title Agrarisch – Financiele Administratie De financiële administratie is de leidraad binnen uw onderneming. Het schept helderheid en geeft u een duidelijk beeld van de financiële situatie van uw organisatie. Het geeft u de kans tussentijds bij te sturen om een optimaal resultaat te kunnen behalen.

Agrarisch – Financiele Administratie

De financiële administratie is de leidraad binnen uw onderneming. Het schept helderheid en geeft u een duidelijk beeld van de financiële situatie van uw organisatie. Het geeft u de kans tussentijds bij te sturen om een optimaal resultaat te kunnen behalen.

Opstellen jaarrekening

Wij stellen uiteraard uw jaarrekening samen. Cijfers zijn een goede basis om te kijken naar de toekomst, is er ruimte om uit te breiden, is bedrijfsopvolging mogelijk ? Wij kijken graag met u vooruit, ook door begrotingen, planningen en prognoses. Het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting en de eventuele publicatiestukken voor de KvK behoren uiteraard ook tot onze dienstverlening. Het verwerken van de financiële administratie, de jaarrekening en de fiscale aangiften komen ieder jaar terug. Daarnaast zijn er nog zaken waarbij uw wellicht ondersteuning nodig heeft, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de gecombineerde opgave, mestwetgeving en BEX, het oprichten van een B.V., Maatschap of N.V., het aanvragen van subsidies e.d.. Ook hierbij kunt u op ons rekenen.

Aangifte omzetbelasting

Naar de Belastingdienst toe heeft u als ondernemer verplichtingen. Drenthe Signaal kan voor u de complete administratie voeren. Vanaf het inboeken tot het opmaken van de aangifte omzetbelasting. Geeft u de voorkeur aan het zelf inboeken van uw administratie, dan ondersteunen wij u graag bij het efficiënt inrichten hiervan en de eventuele controle.

Aangifte inkomstenbelasting

Naast het verzorgen van uw jaarrekening en aangiften omzetbelasting kunnen wij ook zorg dragen voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en het aanvragen van toeslagen. Tevens kunnen wij voor u de aangiften schenk- en erfbelasting verzorgen en ook bij bezwaar- en beroepsprocedures staat wij u bij.

Lange termijn begroting

Voor een agrarisch ondernemer is het van belang om zicht te houden op  de ontwikkeling van uw bedrijf, nu en in de toekomst. Wij verzorgen dan ook graag een lange termijn begroting, waarbij wij  door onze ervaring en inlevingsvermogen in staat zijn u een realistisch en persoonlijk advies te geven, met als doel u prettig te laten ondernemen. Door het geven van de juiste adviezen kunnen wij onzekerheden bij u wegnemen en u ondersteunen bij het maken van keuzes.

Liquiditeitsbegroting

Naast de begroting op de lange termijn is het vaak wenselijk om ook op de korte termijn inzicht te krijgen in de liquiditeit van de onderneming. Niet alleen omdat de hypotheekverstrekker hier om vraagt maar zeker ook voor het bepalen van de liquiditeitspositie van de onderneming en de hiermee gepaard gaande toekomstvisie.

Kengetallen

Bij het samenstellen van de jaarrekening van uw agrarische onderneming stellen wij van uw onderneming kengetallen op. Dit geeft u en ons inzicht in de het verloop van deze kengetallen van uw onderneming over meerdere jaren. Indien gewenst willen wij u graag  ondersteunen in het optimaliseren van uw technische resultaten. Daarnaast kunnen wij de kengetallen afzetten tegen branchespecifieke kengetallen, waardoor u inzicht krijgt over de positie van uw onderneming in vergelijking met uw collega’s.