In deze nieuwsbrief:

  • Fiscaal
  • GLB-beleid/gecombineerde opgave
  • Mestwetgeving
  • Belangrijke data

Wijzigingen Gecombineerde opgave
De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2016 zijn:
• Opgave op papier is niet meer mogelijk, tenzij men uiterlijk 25 maart een vrijstelling heeft aangevraagd en verkregen.
• Het opgaveformulier voor het diergezondheidsfonds is opgenomen in de Gecombineerde opgave.
• Bij de graasdierpremie moeten de levensnummers van de betreffende schapen en runderen worden opgegeven.
• Landschapselementen kunnen gebruikt worden voor het invullen van de EA-verplichting.
• Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot vanggewassen.
• Indien niet alle betalingsrechten kunnen worden benut, kan de volgorde van uitbetaling daarvan worden aangegeven.
• Glastuinbouwbedrijven moesten al jaarlijks een CO2-emissieaangifte invullen. Deze opgave is vanaf dit jaar opgenomen in de Gecombineerde opgave. Nieuw is dat de locatie van de kas(sen) opgeven moet worden.
• Houders van rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen moeten hun stallen registreren en het gemiddeld aantal dieren over 2015 vermelden in de opgave. Houders van schapen, geiten, konijnen en nertsen hoeven alleen de gemiddelde stalbezetting over 2015 aan te geven.
• Er moet opgave worden gedaan van verbrede landbouwactiviteiten en van welk deel van de bruto-opbrengst van het bedrijf hieruit afkomstig is. Deze activiteiten worden echter in veel gevallen niet gezien als landbouwactiviteiten in het kader van het GLB-beleid (actieve landbouwer).