Provincie Drenthe gaat als eerste provincie melkveehouders extra hulp en beloning verstrekken voor het verduurzamen van hun bedrijf. Door de gecombineerde aanpak van provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt worden melkveehouders uitgedaagd om duurzamer te produceren. Door Provinciale Staten is er 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van diverse maatregelen om de sector in Drenthe te helpen verduurzamen.

De partners hebben de ambitie om tot en met 2020, 250 melkveehouders te ondersteunen met het maken van een duurzaamheidsplan. De beloningsregeling is uniek in zijn soort. Het gaat uit van de stappen die iedere melkveehouder op basis van zijn eigen plan wil maken om het bedrijf milieuvriendelijker te maken. Dit gaat op basis van 5 indicatoren: sociaal-economische aspecten, energie, bodem, water en kringloop. Eventueel wordt hier nog biodiversiteit aan toegevoegd. Per indicator kan maximaal 500 euro per jaar worden verdiend. Maximaal vijf indicatoren per jaar worden beloond. Dit kan voor een periode van maximaal 3 jaar. Totaal kan er dus maximaal 7.500 euro worden verdiend. Deze beloning is een stimulans, maar verduurzaming werkt natuurlijk ook ten gunste van de portemonnee. Denk aan besparingen door lager energieverbruik of minder inkoop van kunstmest en krachtvoer.