Uiterlijk 15 mei 2018 moet uw gecombineerde opgave zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemd Nederland (RVO).

Ten opzichte van de opgave over 2017 zijn er een aantal wijzigingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan dierregistratie, extra betaling jonge landbouwers, nationale reserve, graasdierpremie en wijzigingen ten aanzien van grond.

Natuurlijk zijn wij ook in deze laatste 2 weken graag bereid de gecombineerde opgave voor u in te vullen en/of eventuele vragen te beantwoorden.