Geplaatst door
Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Compensatie rentederivaten, fiscale aspecten fosfaatregelingen melkvee, herschikking GLB-budget, bedrijfsoverdracht en pacht, knelgevallen fosfaatrechten, BEX en gemengde bedrijven, aanpassing beoordeling emissie stallen, subsidie verwijderen asbestdaken.