standard-title MKB / ZZP – Salaris Administratie Uw salarisadministratie is bij ons in goede handen. Wij hebben kennis en kunde in huis over het voeren van een salarisadministratie, loonstroken, loonbelastingaangiften, het aannemen van werknemers en uitdiensttreding van werknemers, van diverse Cao’s, pensioenen en overige personeel gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling.

MKB / ZZP – Salaris Administratie

Uw salarisadministratie is bij ons in goede handen. Wij hebben kennis en kunde in huis over het voeren van een salarisadministratie, loonstroken, loonbelastingaangiften, het aannemen van werknemers en uitdiensttreding van werknemers, van diverse Cao’s, pensioenen en overige personeel gerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de werkkostenregeling.

Loonstroken

Een werknemer heeft recht op een juiste, overzichtelijke en duidelijke salarisstrook. Door alle nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving, denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in CAO’s, de werkkostenregeling, subsidieregelingen en afdrachtverminderingen, is het voeren van een loonadministratie een vak apart geworden. Dit vergt van onze salarisadministrateurs kennis en deskundigheid en bovenal goede communicatieve vaardigheden. Hierdoor zijn wij in staat om samen met u door uw aanlevering van de mutaties in de lonen een correcte uitvoering te geven aan de salarisadministratie. Doordat u als werkgever de juiste premies afdraagt richting de belastingdienst en pensioeninstanties voorkomt u achteraf ongemak bij een eventuele looncontrole.

Arbeids- en ontslagrecht

Wij hebben veel ervaring op het gebied van arbeids- en ontslagrecht. Wij kunnen u adviseren over tal van onderwerpen die spelen bij het aannemen van personeel of bij uitdiensttreding van personeel.

Sociale verzekeringen

Nederland kent twee soorten sociale verzekeringen. Namelijk de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als werkgever betaalt u de premies voor uw werknemer aan de belastingdienst. De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen worden ieder jaar vastgesteld. De bedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Voordat een nieuwe werknemer start binnen uw bedrijf leggen werkgever en werknemer in een arbeidsovereenkomst vast wat ze van elkaar mogen verwachten. In theorie mag dit ook mondeling, maar een schriftelijke vastlegging voorkomt doorgaans veel ellende. Naast het bepalen van de hoogte van het salaris dient ook nagedacht te worden over onder meer vakantiegeld, 13e maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds of bijvoorbeeld reiskostenvergoeding. Als uw branche een cao kent, zijn daarin afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor uw bedrijfstak. De bestaande cao voor uw branche is ook voor uw bedrijf bepalend.

Actuele ontwikkelingen

Vanaf 2015 is het onder andere verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Onze salarisadministrateurs houden hun kennis van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het voeren van de salarisadministratie up-to-date.

Werkkostenregeling

Wij kunnen u helpen uw administratie zo in te richten dat u optimaal gebruik kunt maken van de werkkostenregeling.